Wil je voorbereid naar de les komen? Neem dan zeker deze dinsdagtip door! In dit bericht lees je meer over enkele basistechnieken die verweven zitten doorheen de trainingen. Deze week gaan we dieper in hoe je jezelf kan verdedigen langs voor.

Stap 1: Ga voor de ogen en neus

Als je een gevecht zo snel mogelijk wilt beëindigen door als eerste uit te halen, sla dan hard en zo vaak als je kunt, en ren dan weg om hulp te halen. Als je in een steegje overvallen wordt is het niet het moment om na te denken over een eerlijk gevecht. Breng jezelf in veiligheid door de confrontatie zo kort mogelijk te houden.

De ogen en neus zijn de gevoeligste en zachtste delen van het gezicht van je aanvaller en ze zijn heel kwetsbaar voor ellebogen, knieën en je voorhoofd.

Probeer de neus van je belager te raken met het hardste deel van je voorhoofd, net onder de haargrens, door je nek aan te spannen en je voorhoofd op het midden van zijn gezicht te beuken. Dit is de snelste en meest onverwachte manier om een gevecht meteen te beëindigen. Hoe sterk, ervaren of gewelddadig je aanvaller ook is, van zo’n beuk op je neus is het moeilijk om snel te herstellen.

IMG_0108

Stap 2: Schop of grijp het kruis van een mannelijke aanvaller

Door je knie hard in het kruis te schoppen of het kruis met je handen te pakken en om te draaien is het zeer waarschijnlijk dat je belager tegen de grond gaat. Nogmaals, dit is niet de tijd om je zorgen te maken over vuil spel. Als je leven in gevaar is, ga dan voor het kruis.

Als je aanvaller hierdoor dubbelklapt kun je met je knie zijn neus raken zodat je zeker weet dat hij een tijdje uitgeschakeld is.

IMG_0109
Stap 3: Hiel trap

Als je van achteren wordt aangevallen heeft de aanvaller zijn of haar armen waarschijnlijk om je bovenlijf. Dit werkt vooral goed wanneer je hoge hakken of zware schoenen draagt.

Breng je voet richting de voeten van de aanvaller, til je voet op en trap zo hard als je kunt. Als je wordt losgelaten komt de aanvaller waarschijnlijk niet achter je aan.

IMG_0110

Stap 4: Ga voor de knieschijven

Als je bijvoorbeeld wordt gewurgd, of je belager heeft zijn handen in je gezicht, kun je de benen aanvallen zodat je meer ruimte hebt om hem op andere plekken te raken, of om er vandoor te gaan.

Dit is vooral effectief bij lange aanvallers en het is nog goed uit te voeren als je wordt vastgehouden.

Schop als een voetballer tegen de schenen en knieën, met de binnenkant van je voet. Dit is een snelle en pijnlijke schop. Als zijn benen dichtbij zijn kun je met je knie de binnenkant van het been, de buitenkant van het been, de knie of het kruis raken. Dit kan je belager neerhalen, want je hoeft maar 6-8 kilo druk te geven om een knie te breken.

IMG_0111

Stap 5: Probeer in zijn ogen te prikken of drukken

Niemand kan zich verdedigen als zijn oog wordt ingeprikt, hoe groot of sterk je belager ook is.

Een harde klap op een oor kan iemand ook even uitschakelen, of als je het goed doet zelfs de trommelvliezen scheuren.

In sommige gevallen wil je misschien de nek van je aanvaller proberen te pakken. Om iemand te wurgen moet je niet zoals in Hollywoodfilms je handen om de hele hals leggen, maar alleen je duim en vinger om de halsslagader leggen (bij mannen makkelijk te vinden door de grote adamsappel). Als je dit goed doet zal hij vreselijke pijn ervaren en misschien neervallen.

IMG_0112

Stap 6: Als je valt, probeer dan bovenop je aanvaller te vallen

Je wilt een gevecht op de grond te allen tijden vermijden, maar als het niet anders kan gebruik dan je lichaamsgewicht in je voordeel. Hou, terwijl je valt, je puntige lichaamsdelen puntig (knieën en ellebogen) en probeer daarmee je aanvallers kruis, rib of nek te raken.

IMG_0113

Stap 7: Als je belager je aanvalt met een wapen probeer dan een armlengte van hem vandaan te blijven

Als er een pistool in het spel is, overweeg dan weg te rennen, slingerend van links naar rechts.

Als je de kans hebt om veilig weg te rennen, pak die dan. Zorg dat je veilig bent op het moment dat je stopt met jezelf verdedigen.

In veel gevallen kun je de situatie meteen beëindigen door je portemonnee te geven aan je belager. Dit is beste keuze, vooral als er een pistool of mes op je gericht is. Je leven is veel meer waard dan het geld of je creditcard. Gooi de portemonnee van je af en ren.

Bron: wikihow

Wil je voorbereid naar de les komen? Neem dan zeker deze dinsdagtip door! In dit bericht lees je meer over enkele basistechnieken die verweven zitten doorheen de trainingen. Deze week gaan we dieper in op het aannemen van een defensieve houding.

Stap 1: Bescherm je gezicht

Als je belager je probeert te stompen of je van voren vast wil grijpen, hou je handen dan voor je voorhoofd en je armen strak tegen je lichaam zodat je niet in je gezicht geraakt kan worden. Dit ziet er misschien uit als een zwakke, defensieve houding, maar dat is in je voordeel omdat je aanvaller je dan minder sterk inschat. Je beschermt op deze manier je gezicht en je ribben, twee plekken waar je niet graag geraakt wilt worden.

IMG_0104

Stap 2: Ga breed staan

Zet je voeten zo dat ze diagonaal staan, zowel link-rechts als voor-achter. Zo sta je stevig en word je niet snel omgeduwd.

Je maakt de meeste kans om een gevecht te winnen en weg te komen als je rechtop blijft staan. Zorg dat je hoe dan ook niet op de grond valt.

IMG_0105

Stap 3: Beoordeel je belager

Kijk naar zijn handen. Als hij je met zijn handen wil aanvallen zullen die zichtbaar zijn. Als hij echter een wapen heeft zullen zijn handen ergens verborgen zijn.

Als je wordt aangevallen door iemand met een mes of ander wapen moet je alle confrontatie vermijden en wegwezen. Als het niet mogelijk is om een gevecht te vermijden moet je de confrontatie zo snel mogelijk met een aanval met grote impact beëindigen en wegrennen om hulp te halen.

IMG_0106

Stap 4: Ga in de startblokken staan om weg te rennen

Als je belager het niet onmogelijk maakt, is de beste manier om in veiligheid te komen wegrennen. Als je een gevecht kunt voorkomen, voorkom het dan en ren weg.

Bron: wikihow

Wettelijk kader

Wettige verdediging of noodweer komt tot stand wanneer een persoon, ter verdediging van de lichamelijke integriteit van zichzelf of een ander, een aanval verweert door middel van slagen en verwondingen, zelfs al leiden deze tot doodslag onder bepaalde voorwaarden.

Wettige zelfverdediging is een rechtvaardingsgrond die niet algemeen maar bijzonder is omdat de grond beperkt is tot slagen en verwondingen en doodslag.
Rechtsgrond

Art. 416 S.W.B.
“Er is noch misdaad, noch wanbedrijf, wanneer de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf of van een ander.”

Toepassingsvoorwaarden

Er zijn veel, vaak strenge, voorwaarden verbonden aan de wettige zelfverdediging. Dit heeft uiteraard een logisch reden: om slagen en verwondingen en zelfs doodslag te rechtvaardigen, moet de toepassing zeer strikt zijn om excessen te vermijden. Het hoeft niet te verwonderen dat ook de rechtspraak de voorwaarden naar de letter interpreteert en slechts zeer uitzonderlijk de wettelijke voorwaarden breed interpreteert. Dit belet niet dat ook de figuur van de wettige zelfverdediging aan maatschappelijke evolutie onderhevig is en dus ook evolueert.

Onrechtmatige aanval

Enkel wanneer de aanval niet gerechtvaardigd is, zal ertegen verweerd kunnen worden. Zo zal iemand die gearresteerd wordt op basis van een rechtmatig aanhoudingsmandaat zich niet kunnen verweren. Of met betrekking tot de aanval een schulduitsluitingsgrond speelt, waardoor de aanvaller niet bestraft kan worden, is niet relevant. Zelfs dan is een beroep op de wettige verdediging mogelijk.

Onafwendbare aanval

De aanval moet nakend zijn, zodat enkel nog een beroep op de wettige verdediging mogelijk is. Hierbij moet de rechter zich verplaatsen in de persoon wie aangevallen wordt.

Ook deze voorwaarde is gebaseerd op de bezorgdheid om een te algemeen voorschrift te creëren. Slechts wanneer geen enkele andere optie mogelijk is, waaronder het ter hulp roepen van de overheid, is een eigen daad te rechtvaardigen.

Aanval tegen personen

Deze voorwaarde is met verve de meest controversiële en staat onder constante druk van de publieke opinie. Wettige verdediging is alleen mogelijk voor het afweren van een aanslag tegen de fysieke integriteit van een persoon. Fysieke integriteit moet ruim geïnterpreteerd worden, ook een aanslag tegen de vrijheid of eerbaarheid kan resulteren in wettige zelfverdediging.

Het kan ook gaan om de integriteit van een andere persoon. In die zin is het correcter om over wettige verdediging of noodweer te spreken. De verdediging zal immers niet steeds op de eigen persoon betrekking hebben. Het afweren om bijvoorbeeld de diefstal van goederen te voorkomen is naar Belgisch recht onder geen enkele voorwaarde toegelaten. Zo zal de diamantair die geconfronteerd wordt met een ramkraak geen recht hebben om de dieven onder vuur te nemen wanneer zijn eigen fysieke integriteit of deze van andere personen niet op het spel staat. Om dezelfde reden is het absoluut niet toegelaten, op het vlak van wettige verdediging, om een vluchtende dief neer te schieten.

Proportionaliteit

Wettige verdediging is geen vrijgeleide om excessief geweld toe te passen. Enkel het geweld dat in verhouding staat tot de aanval is gerechtvaardigd. Zouden slagen voldoende zijn geweest om de aanval af te weren, dan is doodslag niet proportioneel en dus niet toegelaten.

Deze voorwaarde is opnieuw moeilijk toepasbaar en zal door de feitenrechter een toetsing van de feiten vereisen. Stelt de feitenrechter vast dat de doodslag in verhouding stond tot de dreiging die de verdediger ervoer, dan zal deze gerechtvaardigd worden indien aan alle overige voorwaarden voldaan is.

Wettelijke vermoedens

Er zijn twee wettelijke vermoedens waarbij de dader van de verdediging automatisch onder de voorwaarden van de wettige verdediging bevindt.
De vermoedens vinden toepassing bij de nachtelijke afwering van inklimming in een bewoond huis en de verdediging tegen diefstal of plundering met geweld. Deze vermoedens zijn weerlegbaar, hoewel oorspronkelijk de verdediging van diefstal met geweld als onweerlegbaar vermoeden werd ingevoerd. Bij de twee toepassingsgevallen gaat de wetgever er vanuit dat de toepassingsvoorwaarden voor wettige verdediging vervuld zijn.

Blijkt achteraf dat dit niet het geval was, wanneer bijvoorbeeld het geweld excessief was, of er geen bedreiging was van de eigen integriteit of deze van derden, zal het beroep op wettelijke verdediging niet aanvaard worden. (Online Advocaat, 2015)

Art.417 S.W.B.

Artikel 417 geeft twee gevallen aan die op grond van een wettelijk vermoeden, moeten gerekend worden tot de gevallen van ogenblikkelijke noodzaak waarover art.416 S.W.B. handelt. Ze betreffen het afweren van aanrandingen tegen eigendommen die gepaard gaan met een aanslag of alleszins ernstige bedreigingen gericht tegen personen.

Onder de gevallen van ogenblikkelijke noodzaak van de verdediging worden de twee volgende gevallen begrepen:

1. Wanneer de doodslag gepleegd wordt, wanneer de verwondingen of slagen toegebracht worden bij het afweren bij nacht van de beklimming of de braak van de afsluitingen, muren of toegangen van een bewoond huis of appartement of de aanhorigheden ervan, behalve wanneer de dader niet kon geloven aan een aanranding van personen, hetzij als rechtstreeks doel van hij die poogt in te klimmen of in te breken, hetzij als gevolg van de weerstand welke diens voornemen mocht ontmoeten.

2. Wanneer het feit plaats heeft bij het zich verdedigen tegen de daders van diefstal of plundering die met geweld tegen personen wordt gepleegd. Doodslag, slagen of verwondingen tegen een inbreker bij dag wordt niet gerechtvaardigd door art.417 S.W.B. wel zal niet de gewone straf uitgesproken worden omdat men de omstandigheid zal kenmerken als een strafverminderende verschoningsgrond (Advocatenkantoor Elfri De Neve, 2009).