Hallo! Wij vinden het belangrijk dat jij onze website en diensten ten volle en zo eenvoudig mogelijk kan gebruiken. Om dat te kunnen doen, willen we bepaalde gegevens van jou verzamelen en gebruiken. We leggen je hier uit welke gegevens we precies nodig hebben en wat wij ermee doen.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens?

Wij zijn de Vereniging Krav Maga Zelfverdediging (of kortweg de VKMZ). Wij zijn een vzw, met maatschappelijke zetel te Achterdries 73, 9050 Gentbrugge, ingeschreven in de KBO met nummer 0654.883.325. Dit privacybeleid geldt voor de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en gebruiken wanneer je onze diensten gebruikt. De verzameling en verwerking van je gegevens zijn onze verantwoordelijkheden.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Als sportclub hebben wij de opdracht je elke dag opnieuw te laten genieten van het best mogelijke sportaanbod. Wij komen dus dagelijks met jou en andere mediagebruikers in contact. Wij ontmoeten elkaar bijvoorbeeld wanneer je een van onze digitale diensten gebruikt. Dat is niet alleen onze website, maar ook onze (mobiele) applicaties en internetdiensten die toegang geven tot het VKMZ-aanbod.

Je kan niet alleen informatie bekijken, beluisteren of lezen, maar zelf ook onder meer reacties en berichten delen. Bovendien kan je deelnemen aan wedstrijden of acties. In die gevallen kunnen wij gegevens van jou verzamelen en gebruiken. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar met een specifiek doel voor ogen. Uiteindelijk willen we onze opdracht als sportclub nog beter realiseren.

Onder dit privacybeleid vallen alle diensten van de VKMZ.

Waarop is dit privacybeleid niet van toepassing?

Dit privacybeleid is niet van toepassing wanneer we jouw gegevens gebruiken voor enkel je deelname aan een van de lesmomenten. Bovendien geldt dit privacybeleid niet wanneer we jouw gegevens voor informatieve of artistieke doeleinden verwerken. Bijvoorbeeld: als een lesgever of bestuurslid jouw gegevens opvraagt bij deelname aan een lesmoment, verwerken we je gegevens (zoals je naam) niet op basis van dit privacybeleid.

Waarom verzamelt de VKMZ mijn gegevens en op welke basis?

Wij verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden:

Onze (gepersonaliseerde) diensten verlenen

Wij hebben je gegevens soms nodig om onze diensten te verlenen. Als je bijvoorbeeld het ledenplatform op de website wil bekijken, moeten wij je persoonlijke informatie kennen. Moest je tijdelijk in het buitenland verblijven, dan vraagt de Europese Unie ook om aan te duiden dat je inwoner van België bent om dit afgeschermde gedeelte in andere Europese landen te gebruiken. Ten slotte kunnen we je gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van aangepaste lesmomenten of een gepland onderhoud aan onze onlinediensten.

Om jou de een optimale ervaring op onze website te kunnen bieden, vragen we eerst jouw toestemming of sluiten we een overeenkomst met jou. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt op de website van de VKMZ. Dan hebben we je gegevens immers nodig om je toegang te kunnen verlenen tot het ledenplatform.

Deelnemen aan wedstrijden en acties

Wanneer je aan een wedstrijd of actie wil deelnemen, hebben we natuurlijk bepaalde gegevens van je nodig. We vragen bijvoorbeeld naar je naam, achternaam en adres om te controleren of de wedstrijd eerlijk verloopt. Bovendien moeten we je kunnen contacteren wanneer je een prijs hebt gewonnen. Om dat te doen, sluiten we een overeenkomst met jou rond je deelname aan de betreffende wedstrijd of actie.

Statistische doeleinden

Wij gebruiken je gegevens ook voor statistische doeleinden, om het gebruik en de algemene werking van onze diensten te analyseren en verbeteren. Daarnaast helpen gegevens ons te achterhalen welke diensten en content voor onze gebruikers interessant en bruikbaar zijn. Door te weten wat jij en andere mediagebruikers lezen, beluisteren, bekijken of gebruiken, kunnen we de nodige feedback aan onze lesgevers en ontwikkelaars bezorgen. Zo kunnen wij ons aanbod nog beter en relevanter voor je maken.

Soms nodigen we je ook uit om aan een bevraging deel te nemen. Met de inzichten die daaruit voortkomen, kunnen we onze diensten en ons aanbod niet alleen voortdurend verbeteren, maar ook content maken die jou op het lijf is geschreven. Vooraleer we je gegevens verzamelen, zullen we altijd jouw toestemming vragen.

Onze nieuwigheden ontdekken

Wil je als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws, acties en wedstrijden? Dan kan je je bijvoorbeeld aanmelden voor de nieuwsbrief of je abonneren op een bepaald topic. Wij gebruiken je gegevens om de inhoud van die nieuwsbrieven aan jouw interesses en profiel aan te passen. Als je een bericht via de VKMZ bekijkt, aan een wedstrijd deelneemt of je inschrijft voor een nieuwsbrief, kunnen wij onthouden wat jij leuk vindt. Wij zullen hiervoor wel altijd jouw toestemming vragen.

Heb je genoeg van onze nieuwsbrief? Dan kan je je makkelijk uitschrijven voor onze nieuwsbrieven door contact op te nemen met support (support@vkmz.be) of via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief in je mailbox.

Interactie en feedback

Wij hebben je gegevens nodig om je in berichten en acties te laten interageren. Je kan bijvoorbeeld reacties of meningen delen, maar ook foto’s en video’s uploaden. Hetgeen je met ons hebt gedeeld, kan soms in ons aanbod worden gebruikt. We zullen je altijd op deze mogelijkheid wijzen. Bovendien zullen we steeds je toestemming vragen of een overeenkomst met je sluiten vooraleer we jouw beeldmateriaal of reacties gebruiken.

Misbruik opsporen en onderzoeken

Wij zouden het liefst iedereen blindelings ons vertrouwen schenken, maar dat is een beetje naïef. Daarom gebruiken we gegevens om misbruiken op of via onze platformen te voorkomen en op te sporen. Dat doen we om illegale praktijken op onze onlinediensten en fraude in wedstrijden of acties te voorkomen en te bestrijden. Dat gebeurt altijd op basis van een gerechtvaardigd belang of wettelijke grondslag om onze activiteiten als sportclub op de juiste manier uit te voeren.

Welke gegevens verzamelt de VKMZ van mij?

Ten eerste verzamelen wij identificatiegegevens van jou. Die informatie krijgen we bijvoorbeeld wanneer je je gegevens rechtstreeks aan ons meedeelt. Je deelt gegevens onder meer wanneer je een VKMZ-profiel aanmaakt, je inschrijft voor een wedstrijd of ons contacteert voor een deelname aan een proefles.

Ten tweede verzamelen wij gegevens over je gebruik van onze onlinediensten. Wij krijgen niet alleen informatie over die onlinediensten zelf, maar ook over de manier waarop je ze gebruikt. Wij kunnen bijvoorbeeld weten hoelang je naar een bepaalde pagina op de VKMZ hebt gekeken, of wanneer je tijdens het lezen van een bericht hebt afgehaakt. Dat is nuttige informatie voor ons: met die inzichten kunnen we onze onlinediensten aanpassen in functie van jouw noden en interesses. Zo willen we je alleen nog beter bedienen.

Dankzij die gegevens van jou en andere mediagebruikers kunnen wij ook beter begrijpen hoe onze onlinediensten worden gebruikt. We krijgen bijvoorbeeld inzicht in het kijkgedrag en ontdekken welke berichten en media het beoogde publiek bereiken (en welke niet). Met die informatie gaan wij aan de slag om jou en andere gebruikers een nog beter aanbod te bieden.

Om inzicht te krijgen in je gebruik van onze onlinediensten, gebruiken we zogenaamde ‘cookies’. Daarover kom je meer te weten in ons cookiesbeleid . De gegevens die wij via de cookies van onze onlinediensten verzamelen, zijn logbestandgegevens en apparaatgegevens:

  • Logbestandgegevens zijn bijvoorbeeld een IP-adres, geopende pagina’s, muisklikken, de datum en tijd van je online verzoek, je browser, enzovoorts.
  • Apparaatgegevens zijn onder andere het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van het toestel dat je gebruikt om naar ons te surfen. Met die gegevens kunnen we een ruwe inschatting van je locatie maken. Wij zullen die informatie enkel opvragen als die nuttig is voor het leveren van een relevante dienst.

Ten derde ontvangen wij je gegevens van sociaalnetwerksites. Als je op onze website via je account van een sociaalnetwerksite inlogt, verzamelen wij gegevens via je profiel van het sociale medium in kwestie. Dat kan alleen als je die sociaalnetwerksite de toestemming hebt gegeven om bepaalde, duidelijk vermelde gegevens met ons te delen. Het gaat om de basisgegevens van je profiel op de sociaalnetwerksite, zoals je naam en geboortedatum. Wij kunnen die informatie toevoegen aan je VKMZ-profiel, als die daar ontbreekt. Daarnaast kunnen we ook je vriendenlijst, je gebruik van de sociaalnetwerksite of andere openbare gegevens verwerken, als we die nodig zouden hebben om een bepaalde dienst te verlenen. Natuurlijk verzamelen wij die gegevens alleen maar als jij ze publiekelijk op een sociaalnetwerksite deelt en je persoonlijke instellingen op die site dat toestaan. Als je niet wil dat je gegevens van sociaalnetwerksites worden gedeeld, raden wij je aan om je instellingen op de sociale media aan te passen.

Van welke bronnen verzamelt de VKMZ mijn gegevens?

Wij verzamelen gegevens:

  • Van jou rechtstreeks, bijvoorbeeld wanneer je een VKMZ-profiel aanmaakt of een van onze websites bezoekt.
  • Van sociaalnetwerksites, wanneer je ons daarvoor toestemming geeft en je persoonlijke instellingen van je profiel op de sociaalnetwerksite in kwestie dat toelaten.

Lopen mijn gegevens risico’s bij de VKMZ?

De uitwisseling van informatie via het internet verloopt jammer genoeg nooit volledig veilig. Hackers en virussen zijn nu eenmaal onderdeel van het internet. Daarom kunnen we het verlies van of de toegang door onbevoegden tot gegevens nooit helemaal uitsluiten. We doen er wel alles aan om jouw gegevens op de best mogelijke manier te beschermen. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om je privacy te garanderen. Bovendien evalueren we die technologieën en maatregelen herhaaldelijk zodat ons systeem zo goed mogelijk bestand is tegen de nieuwste virussen en malware.

Wat doet de VKMZ met de gegevens van minderjarigen?

Kinderen en minderjarigen zijn kwetsbare individuen. Daarom schenken wij extra aandacht aan hen in een online omgeving. Minderjarigen onder de 13 jaar krijgen bijvoorbeeld geen toegang tot de website van de VKMZ.

Welke derde partijen kunnen mijn gegevens ontvangen?

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

  • Aanbieders van sociale media: Heb je al gemerkt dat sommige van onze onlinediensten je doorverwijzen naar sociaalnetwerksites zoals Facebook, Twitter of Instagram? Met de specifieke knoppen kan jij informatie delen op die platformen. De knoppen die naar die sociaalnetwerksites verwijzen, realiseren en beheren de sociale media zelf. Die sociale media zetten soms ook cookies op je (mobiel) toestel. Met andere woorden: wijzelf hebben geen volledige controle op de toepassingen die die bedrijven met die knoppen maken. Wij raden je dus aan om ook de gebruiksvoorwaarden en het cookies- en privacybeleid van de sociaalnetwerksites door te nemen. Ons eigen privacybeleid, dat je nu aan het lezen bent, regelt enkel het gebruik van de gegevens die wij als VKMZ verzamelen. Lees zeker ook ons cookiesbeleid, waarin we meer uitleg geven over hoe je cookies kan controleren.
  • Partners: In het kader van specifieke samenwerkingen met bepaalde partners moeten wij soms gegevens met die partners delen. We zullen je hierover steeds op tijd informeren, zodat het voor jou duidelijk is dat je gegevens worden gedeeld. Onze partners mogen de gegevens enkel voor het vooropgestelde doel gebruiken, en enkel zolang als nodig is binnen de samenwerking.
  • Overheid en autoriteiten: Wij geven je gegevens door aan de overheid en autoriteiten als dat wettelijk verplicht is.

 

Doet de VKMZ aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen of heeft ze profielen?

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen. Heel concreet betekent dat dat we je gegevens nooit gebruiken om beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst die rechtsgevolgen of verregaande gevolgen voor jou kunnen hebben.

De informatie die we via verschillende kanalen ontvangen, brengen we wel samen. We krijgen onder meer gegevens van je gebruik van onze onlinediensten, je VKMZ-profiel, je inschrijvingen voor wedstrijden, enzovoorts. Dankzij die informatie ontdekken we je vermoedelijke interesses. En als we weten wat je leuk vindt, kunnen we ons aanbod nog beter afstemmen op wat jij wenst.

Hoe kan ik de gegevens controleren die VKMZ van mij heeft?

Omdat het hier over jouw gegevens gaat, vinden we het belangrijk dat je je persoonlijke informatie op elk moment kan controleren. Je hebt de volgende rechten, die je overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de Europese privacywetgeving kan uitoefenen:

Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage van je gegevens. Dat wil zeggen dat je kan nagaan welke gegevens wij van jou hebben. In de eerste plaats kan je je gegevens via je VKMZ-profiel controleren. Voor alle andere informatie die wij over jou zouden kunnen hebben en die niet met het VKMZ-profiel zijn verbonden, kan je ons via support@vkmz.be contacteren. Daar zullen we je vraag zo snel mogelijk behandelen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht op rectificatie van je gegevens. Het zou kunnen dat wij gegevens van jou hebben die niet juist of niet meer juist zijn. Ben je verhuisd of heb je een nieuw e-mailadres? Dan kan je je gegevens eenvoudig aanpassen of verbeteren via je VKMZ-profiel. Als het over gegevens gaat die niet met het VKMZ-profiel zijn verbonden, kan je ons support@vkmz.be vragen om foute informatie te verbeteren. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

Recht op wissing

Je hebt het recht op wissing van je gegevens. Als je wil dat we je gegevens niet langer bewaren of gebruiken, kan je je gegevens bij ons wissen. Je kan vragen om bijvoorbeeld je VKMZ-profiel en de gegevens die eraan verbonden zijn, te verwijderen. Voor alle andere gegevens kan je ons via support@vkmz.be vragen ze te verwijderen.

Wij zijn wel niet altijd verplicht je gegevens te wissen wanneer je dat vraagt. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

Recht op beperking

Je hebt het recht op beperking van je gegevens. Je kan ons dus verzoeken om de verwerking van je gegevens te beperken. In dat geval blijven we je gegevens bewaren, maar zullen we het gebruik ervan inperken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je meent dat je gegevens onjuist zijn en je niet wil dat we die gegevens nog verwerken totdat ze zijn aangepast. Je hebt dit recht ook wanneer de bewaring of het gebruik van je gegevens door ons onrechtmatig zou zijn, maar je niet zou willen dat we de gegevens verwijderen. We zijn wel niet altijd verplicht om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. We hoeven dat enkel te doen in de gevallen die door de wet zijn bepaald. Vragen tot de beperking van je gegevens kan je via support@vkmz.be stellen. We zullen je vraag dan zo snel mogelijk behandelen.

Recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens. Dat wil zeggen dat je je kan verzetten tegen het verdere gebruik van je gegevens door ons. Je kan dit enkel doen wanneer je grondige redenen hebt die verband houden met je specifieke situatie. Wij zijn trouwens niet altijd verplicht om op een dergelijk verzoek in te gaan.

Recht om je te verzetten

Je hebt het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Je kan dit recht uitoefenen via de cookiesinstellingen. Wil je hier meer over weten? Lees dan zeker ons cookiesbeleid. Je kan je ook uitschrijven voor nieuwsbrieven, wanneer we je via die weg met informatie over onze content of met aanbiedingen contacteren. Uitschrijven doe je door contact op te nemen via support@vkmz.be of via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief in je mailbox.

Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht altijd je toestemming in te trekken als de verwerking van je gegevens op basis van jouw toestemming gebeurt.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat biedt jou de mogelijkheid om persoonsgegevens vlot van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Wij zijn wel niet altijd verplicht om op dit verzoek in te gaan.

Wanneer je ons een van de bovenstaande vragen stelt, zou het kunnen dat we eerst bijkomende informatie vragen. Dat moeten we doen om te controleren of jij wel de juiste persoon bent.

Hoelang bewaart de VKMZ mijn gegevens?

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het vooropgestelde doel. Als je ervoor zou kiezen om je gegevens niet meer met ons te delen, dan zullen we je gegevens ook niet meer gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je voor een van onze nieuwsbrieven uitschrijft of wanneer je je VKMZ-profiel verwijdert. We zullen je gegevens wel nog gedurende twee jaar bewaren voor de behandeling van mogelijke klachten of juridische geschillen. In dat geval zijn je gegevens gearchiveerd en slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van die bewaartermijn zullen je gegevens uiteraard definitief verwijderd of geanonimiseerd worden.

Bij wie kan ik met verdere vragen of eventuele klachten rond privacy terecht?

Heb je ons privacybeleid volledig doorgenomen, maar nog geen antwoord op je vraag gevonden? Stel je vraag in verband met privacy dan via support@vkmz.be . Daar zullen wij je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

Wij hopen dat je het volgende niet snel zal nodig hebben. Maar voor klachten met betrekking tot ons privacybeleid sturen wij je graag door naar support@vkmz.be . Als je wil, kan je ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie daarover vind je terug op hun website.

Kan dit privacybeleid veranderen?

Dit privacybeleid kan aangepast worden, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Onze onlinediensten zijn bijvoorbeeld een dynamische en innovatieve omgeving. Dat betekent dat wij voortdurend op zoek gaan naar een betere dienstverlening op jouw maat. Het is mogelijk dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we je gegevens op een andere manier zullen verzamelen of willen gebruiken. Natuurlijk laten we je weten wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, en zullen we je toestemming vragen als dat nodig is.